Henk WolversHenk WolversHenk Wolvers

Henk Wolvers

Henk Wolvers是一位来自荷兰的陶瓷艺术家,他有着超过30年制作陶瓷的经验。他的作品特色在于优美的线条,典雅的形态和细腻的笔触。他的容器会让人产生视觉上的强烈的流动感。